S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras


Conducere


Administrator special

NICULESCU Magdalena

Membrii CA
Presedinte CA
JIREGHIE Dana-Olga
CURRICULUM VITAE
Membru CA
GOGA Doru-Adrian
CURRICULUM VITAE
Membru CA
POPA Florin
CURRICULUM VITAE

 

Conducere
Director general
ing. dipl. Marius-Cristian SAVA
CURRICULUM VITAE
Director General Adjunct
ec. Nicolae MICU
CURRICULUM VITAE
Director Comercial
ing. Ion BARBU
CURRICULUM VITAE
Director Economic
ec. Carmen METEA
CURRICULUM VITAE
Director Tehnic-Productie Dezvoltare
ing. Gheorghe BOERIU
CURRICULUM VITAE

(c) S Fabrica de Pulberi SA 2015, All rights reserved.