S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras


Legislatie

Societatea comerciala "Fabrica de Pulberi" S.A. a fost infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 1033/09.08.2006, ca filiala a Companiei Nationale "Romarm" S.A. si este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu statutul societatii comerciale si cu propriul Regulament de Organizare si Functionare, aprobat de Consiliul de Administratie al C.N. Romarm S.A.


Societatea comerciala "Fabrica de Pulberi" S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea si comercializarea pulberilor si explozivilor de mare putere cu destinatie militara si civila, a componentelor acestora, a aplicatiilor ce folosesc aceste produse, prestarea de servicii din domeniul produselor fabricate precum si orice alte activitati prevazute in statutul propriu si orice alte operatiuni, permise de lege, menite sa-i asigure mentinerea si dezvoltarea activitatii de baza.


Filiala Societatea comerciala "Fabrica de Pulberi" S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul propriu si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.


Societatea comerciala "Fabrica de Pulberi" S.A. este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si este administrata de un Consiliu de Administratie. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie sunt prevazute in statutul Societatii comerciale "Fabrica de Pulberi" S.A. Structura organizatorica a Societatii comerciale "Fabrica de Pulberi" S.A. este prezentata in organigrama generala anexata.


(c) S Fabrica de Pulberi SA 2015, All rights reserved.